Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

2o Εργαστήριο Ζωγραφικής: προετοιμασίες για τις παρουσιάσεις πτυχιακών εργασ...

2o Εργαστήριο Ζωγραφικής: προετοιμασίες για τις παρουσιάσεις πτυχιακών εργασ...

2o Εργαστήριο Ζωγραφικής: δείγματα πτυχιακών εργασιών φοιτητών του 2ου εργασ...

2o Εργαστήριο Ζωγραφικής: δείγματα πτυχιακών εργασιών φοιτητών του 2ου εργασ...

2o Εργαστήριο Ζωγραφικής: δείγματα πτυχιακών εργασιών φοιτητών του 2ου εργασ...

2o Εργαστήριο Ζωγραφικής: δείγματα πτυχιακών εργασιών φοιτητών του 2ου εργασ...

2o Εργαστήριο Ζωγραφικής: δείγματα πτυχιακών εργασιών φοιτητών του 2ου εργασ...

2o Εργαστήριο Ζωγραφικής: δείγματα πτυχιακών εργασιών φοιτητών του 2ου εργαστηρίου. Καθηγητής Γιάννης Καστρίτσης