Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Φροντιστήριο Σχεδίου - EPsilon Art Studio

Είσαι μαθητής Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου και σε ενδιαφέρουν σχολές και αντικείμενα όπως : - η Αρχιτεκτονική, - η Εσωτερική Διακόσμηση, - η Γραφιστική, - το Web Design, - το animation, - η Συντήρηση έργων τέχνης, - η Επιστήμη της Τέχνης και οι Εικαστικές Εφαρμογές…


Έλα και συ..!
 Στο Φροντιστήριο Σχεδίου – Epsilon Art Studio η διδασκαλία βασίζεται στην άμεση σχέση καθηγητή - μαθητή.

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή.

 Υπάρχει μεγάλη ευελιξία στο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τις ιδιαιτερότητές του κάθε σπουδαστή, παρέχοντας ποικίλα ερεθίσματα και προτρέποντας τον να πειραματιστεί σε διαφορετικά υλικά και τεχνικές ώστε να ανακαλύψει την καλλιτεχνική του ταυτότητα.


ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ – Epsilon Art Studio Εύης Παντελέων

Κεντρική διεύθυνση: Παναγίας Γιάτρισσας 12, Λουτράκι 20300,
Τηλ: 27440 63895, κινητό:6977878481,
e-mail: epsilon.art.studio@hotmail.com, site: www.loutrzogr.blogspot.com
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ.
 Βασικός στόχος μας για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ είναι η πλήρης κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου από την πλευρά των υποψηφίων για Αρχιτεκτονική Γραφιστική Διακόσμησης Συντήρησης Γραφικών Τεχνών και Πλαστικών Τεχνών καθώς και η άριστη προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών των εισαγωγικών εξετάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στην εξάσκηση για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων όσο και στην απόκτηση αισθητικών κριτηρίων και εικαστικής αντίληψης.

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Σκοπός του γραμμικού σχεδίου είναι ο υποψήφιος για Αρχιτεκτονική Εφαρμοσμένες Τέχνες, Διακοσμητική, Γραφιστική, Συντήρηση κ.λ.π,
να μπορεί να αποτυπώνει στο χαρτί τρισδιάστατες κατασκευές που είτε υπάρχουν ή πρόκειται να κατασκευαστούν.
Το ΕPsilon Art Studio Eύης Παντελέων, στο Λουτράκι έχει στόχο οι υποψήφιοι να γνωρίσουν καλά το γνωστικό αντικείμενο και να έχουν άριστη προετοιμασία για να αντιμετωπίσουν τις ειδικές συνθήκες των εισαγωγικών εξετάσεων οργανώνει τα παρακάτω τμήματα προετοιμασίας μαθητών για την εισαγωγή τους σε Σχολές Σχεδίου, Ανωτάτων Καλών Τεχνών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Φλώρινα), Αρχιτεκτονικής και ΤΕΙ

Η μέθοδός μας στηρίζεται στην ένταξη του προσωπικού στυλ κάθε μαθητή στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια που δίνουμε στους μαθητές να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο και να εμβαθύνουν στις τεχνικές γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου.

EPsilon Art Studio Eύης Παντελέων, ζωγράφος ΑΣΚΤ Παναγίας Γιάτρισσας 12, Λουτράκι 20300, 27440 63895 / 6977878481 mail: epsilon.art.studio@hotmail.com, www.loutrzogr.blogspot.com

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχουν:
 α. Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
β. Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής.

 

Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων 
Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών γίνονται το μήνα Σεπτέμβριο. 
Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Σύγκλητος της Σχολής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γραμματεία της Σχολής από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου και περιλαμβάνουν:
α. Αίτηση συμμετοχής,
β. Τίτλος σπουδών, γ. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία όσων έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση υποβάλλονται στη Σχολή από 1ης μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Σχολή. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στον Γραμματέα της Σχολής.
 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.
Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις "Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου", το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα της Σχολής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας εμπίπτουν στις σχολές με ειδικό σύστημα πρόσβασης.
Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας προσφέρει κάθε χρόνο και ενδέχεται να συνεχίσει να προσφέρει, αριθμό θέσεων στις δημόσιες σχολές Καλών Τεχνών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να δοθούν θέσεις για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης ανακοινώνονται κάθε χρόνο τον Ιούλιο από την Υπηρεσία Εξετάσεων

Εισιτήριες δοκιμασίες
 1. Οι υποψήφιοι εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. 2. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι: α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι. β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
3. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Υπηρεσία Eξετάσεων, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
4. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίνει για βαθμολόγηση δύο μέχρι τέσσερα (2-4) σχέδια και ένα ή δύο (1-2) χρώματα μέσα σε φάκελο που χορηγείται από την Υπηρεσία Εξετάσεων.
 5. Οι υποψήφιοι δεν σχεδιάζουν τον περιβάλλοντα χώρο και πράγματα εκτός συνθέσεως..

Βαθμολόγηση των έργων..... 1. Γενικός βαθμός του υποψήφιου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της κριτικής επιτροπής διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών της. 2. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των έργων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. 3. Οι ημερομηνίες της έκθεσης των έργων των επιτυχόντων, ανακοινώνονται την τελευταία μέρα της εξέτασης................ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ..... Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους 1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη της εξέτασης την πρώτη μέρα και κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία. 2. Κατά την ημέρα έναρξης της εξέτασης κάθε υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει τη θέση στην οποία θα εργαστεί. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων μέσα στην αίθουσα επιτρέπεται μόνο μετά από κοινή συμφωνία και έγκριση του υπεύθυνου. 3. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του το «δελτίο αστυνομικής ταυτότητας» ή το διαβατήριό του, καθώς και το «δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» που θα του δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων την πρώτη μέρα της εξέτασης. Κατά την είσοδο των εξεταζόμενων στην αίθουσα εξέτασης ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζόμενων και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου. Το «δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε εμφανές μέρος στη θέση που εργάζεται ο υποψήφιος καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Διεξαγωγή εξέτασης 1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους από την Υπηρεσία Εξετάσεων. 2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται από τον υπεύθυνο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 3. Ο υποψήφιος επιλέγει και παραδίνει τα έργα του την τελευταία μέρα της εξέτασης. Πειθαρχία διαγωνιζομένων 1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των επιτηρητών και του υπεύθυνου. 2. Όποιος συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους επιτηρητές και λοιπούς υπεύθυνους ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από την εξέταση.................... Επιπρόσθετες οδηγίες και κανονισμοί λειτουργίας του Εξεταστικού Κέντρου..... 1. Την πρώτη μέρα, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης στις 7:30 π.μ. για οδηγίες. 2. Στους υποψήφιους θα δοθεί ο ατομικός φάκελος με τις ειδικές κόλλες για χρώμα και σχέδιο στις οποίες θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας........................... Οι υποψήφιοι: –Να βεβαιωθούν ότι ο φάκελος περιέχει δύο (2) κόλλες BOCKINGFORD για χρώμα και τέσσερις (4) INGRES για σχέδιο, και ότι οι κόλλες είναι σφραγισμένες. –Να χρησιμοποιούν το χαρτί BOCKINGFORD αποκλειστικά για χρώμα και το χαρτί INGRES αποκλειστικά για σχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι δοκιμασίες. –Να μη γράφουν το όνομα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους πάνω στις κόλλες. –Να μη δίνουν ή δανείζουν κόλλες σε άλλους υποψήφιους. –Να μη σχίζουν ή καταστρέφουν καμιά κόλλα. –Σε περίπτωση που χρειαστούν άλλη κόλλα να την ζητούν από τον Υπεύθυνο των εξετάσεων, αφού επιστρέφουν πρώτα μια από τις κόλλες που τους έχουν δοθεί αρχικά. –Την τελευταία μέρα να παραδώσουν όλες τις κόλλες που τους έχουν δοθεί δηλ. 2+4.................. 3. Οι υποψήφιοι απαγορεύεται: –Να αγγίζουν ή να μετακινούν αντικείμενα που θα σχεδιάσουν. –Να βγάζουν φωτογραφίες στο χώρο της εξέτασης. –Να περιφέρονται άσκοπα μέσα στην αίθουσα και να συνομιλούν μεταξύ τους. –Να καπνίζουν μέσα στην αίθουσα εξέτασης. –Να φέρουν στην αίθουσα της εξέτασης κινητά τηλέφωνα. –Να μετακινούν τους ατομικούς τους φακέλους από την καθορισμένη θέση................ 4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει: –Να εισέρχονται και να εξέρχονται από την αίθουσα της εξέτασης με άδεια χέρια. Επιτρέπεται μόνο η μεταφορά νερού. –Να γνωρίζουν τον αριθμό φακέλου τους ο οποίος είναι ο ίδιος με τον αριθμό της «ταυτότητας υποψηφίου» που θα έχει δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων την πρώτη μέρα της εξέτασης. –Να τοποθετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο χώρο που θα τους υποδείξει ο υπεύθυνος. –Να διατηρούν το χώρο καθαρό. Τα κάρβουνα να ξύνονται σε κουτί ή στον κάλαθο. –Να κάνουν το φιξάρισμα των σχεδίων έξω από την αίθουσα εξέτασης, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο.................... 5. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος μέσα στην αίθουσα εξέτασης σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός από τους υποψηφίους, τους επιτηρητές και τον υπεύθυνο των Εξετάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου